B-CHROMOSOMES: “B chromosomes of maize contain euchromatic segments.”